Information- und Kontaktadresse:

Deutsch-Estnische Gesellschaft e.V.
Boris B. Bagger
Albstr. 59 • D-76275 Ettlingen
Telefon: +49 (0) 7243/ 332 280
E-Mail: degdeg(at)web.de

Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen
IBAN: DE32660501010108199019
BIC: KARSDE66XXX

E-Mail an DEG schreiben

Bei technischen Fragen/ Problemen, E-Mail an Webmaster schreiben